De tijd gaat snel.

In 2003 hebben we een zestal optredens gehad waarbij we nu de belangrijkste even noemen. Deelname aan festival in Hoogeveen ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van  de Drentse Orkestvereniging. Was een goede muzikale middag waarbij bleek dat seniorenorkesten beslist niet onderdoen voor gewone muziekverenigingen. Als afsluiting voor de zomervakantie een concert in Burum samen met de brassband Advendo uit Burum. Ook dit concert was zeer geslaagd. Concert in Kollum bij een ouderenmiddag. Ook Johan Veenstra werkte aan deze middag mee. Een geslaagde middag.
2004 staat voor een groot gedeelte in de medewerking aan het 30 jarig jubileum van de Bliid Boadskip Sjongers.  Zo zijn er op 16 en 17 april concerten in  Berlikum, op 23 april in de Oerdracht in Joure. Gaan we op 7 mei een concert met de Bliid Boadskip Sjongers in de Fontijnkerk in Dokkum geven  en tenslotte op 8 mei in de Paadwizer in Balk. Redelijke opkomst. 15-09-2004  concert gegeven op bet station in Leeuwarden. Heel gezellig. Concert in de Adelaarskerk voor de PCOB Leeuwarden. 
Het jaar 2004 is een heel bijzonder jaar in de geschiedenis van het orkest. Niet alleen vanwege de muzikale prestaties maar vooral door de reis naar de VS en Canada. De reis wordt één van de hoogtepunten in het bestaan van het orkest. Het FSO is door de Bliid Boadskip Sjongers (BBS) uitgenodigd om gezamenlijk een concerttoer te verzorgen in de VS en Canada. De BBS bestaat in 2004, 30 jaar en wil dit graag groots vieren. Samen vertrekt het FSO en de BBS met hun leiding naar deze verre bestemming. De leiding van het FSO is in handen van Gerrit Heeringa, terwijl zijn dochter Saskia de leiding van de BBS in handen heeft. In de voorbereidingen op Canada worden vijf concerten gegeven met de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum met wie het FSO van 14 tot en met 26 oktober samen op reis gaat naar de VS en Canada. Van het FSO gaan uiteindelijk 43 muzikanten en de dirigent mee. Niet iedereen durft namelijk een vliegtuig in te stappen of mag om medische redenen niet mee. Daarom gaan er vijf gastspelers mee op opengevallen plaatsen, nl. op slagwerk, euphonium, trombone, cornet en alt. Verder gaat Eddy Dijkstra mee als zanger vanwege zijn banden met Canada en Aly van der Mark als presentatrice. De aanhang bestaat verder uit 30 personen en uiteindelijk gaan er inclusief de zangers en aanhang van de BBS 112 personen mee over de oceaan.  In dertien dagen worden meer dan 4000 kilometer afgelegd met onder andere een bezoek aan Chicago, London, Toronto, Detroit en Grand Rapids, maar ook dorpjes als Holland, Zeeland en Vriesland. Men bezoekt de Amish met hun paarden en zwarte koetsjes, een Openluchtmuseum, de Niagara Watervallen.
Uit  één van de fotoboeken de volgende passage: ” Het belooft een bijzonder mooie dag te worden want we gaan naar de wereld­ beroemde Niagra watervallen, na een uurtje rijden komen we aan in de stad Niagra Fall’s. Het centrum van de stad is erg toeristisch en heeft wel wat weg van Las Vegas. Eenmaal aangekomen bij de watervallen blijkt dat ons niets te veel is beloofd, een overweldigend gezicbt om te zien hoe 2,5 miljoen liter water per seconde zich een weg baant naar lagergelegen gebieden. Je kon daar niet droog blijven. Vanwege de grote watermassa ontstaat er veel stuifwater. Je moest dan ook een plastic cape omdoen om niet nat te worden. Ik ging met enkele andere FSO-ers met de boot (Maid of Mist) naar de beide watervallen. Een waterval ligt aan de Amerikaanse kant en de andere aan de Canadese kant. Een heel indrukwekkende boottocht. Wij voeren op een tiental meters langs de enorme watermassa ‘s. Het water kwam van een hoogte van 50 meter met donderend  geraas naar beneden. Alles trilt dan op de boot en je kunt vanwege bet lawaai niet praten. ”

In St. Jacob komt men op de markt van de Mennonieten en in een Visitors Center zien ze zelfs de kerk van Pingjum op een foto inclusief het nabijgelegen schuilkerkje. Het orkest geeft vijf concerten in kerken en scholen en in het Holland Christian Home, een paar enorme flats waar heel veel Friezen om utens wonen. Na elk concert lopen de muzikanten met buttons op met naam en woonplaats en er zijn lijsten verspreid met de namen van de Canadagangers. Vele muzikanten ontmoeten bekenden of zelfs familie uit hun woonplaats of naaste omgeving. De muzikale inbreng van het korps is ietwat ondergeschikt aan het koor geweest en dat is achteraf voor het FSO een beetje jam­mer. Veel toehoorders wilden graag het korps horen spelen: “Wij ha hjir ek genoch koaren, mar hast gjin korpsen”, is de duidelijke mening van een Fries om utens.

In vogelvlucht dan hier de belangrijkste momenten van 2005. 06-01-2005 In plaats van de 1e repetitie in bet nieuwe jaar werd het een nieuwjaarsconcert voor de Anbo- leden in Leeuwarden. 02-03-2005  Wegens hevige sneeuwval is de repetitie afgeblazen. 10-05-2005 Concert in de Lawei voor bet 60 jarig bestaan van de Friese afdeling van de stichting 40-45. Mooi concert en werd ook erg gewaardeerd door de aanwezigen. Tijdens de vakantieperiode hebben wij 3 keer opgetreden, 1 maal bij bet kaatsen in Harlingen, 1 maal bij bet dameskaatsen in Hitzum en de 3e maal bij de opening van restaurant Andringastate in Marssum. 31-08-2005 Onze 1e repetitie na de vakantie met ’s avonds de herdenking in het Rengerspark. 17-12-2005 Medewerking verleend aan een kerstzangdienst in sporthal “De Wier” in Ureterp.
Ondanks vrij slecht weer een goede opkomst van zowel muzikanten als bezoekers. De entourage was niet sfeervol, maar de bezoekers en bet bestuur hebben ons optreden zeer gewaardeerd.

04-01-2006 Nieuwjaarsconcert voor de Anbo afdeling Leeuwarden. Een goed en gezellig concert. 08-04-2006 Na weken van voorbereiding hebben we meegedaan aan het Frysk Fanfare Festival. We kwamen uit in de 4e afdeling en werden genomineerd. Goede en opbouwende juryrapporten. Gerrit Heeringa kwam met de boodschap dat hij slokdarmkanker had. Na afloop van de repetitie moest hij naar het MCL voor de uitslag van de scan. De uitslag wees uit dat er geen uitzaaiingen waren. Hij moet wel een zware operatie ondergaan. 05-07-2006 muzikale omlijsting bij het kaatsen in Harlingen. Jouke Hoekstra heeft deze middag het orkest gedirigeerd. 30-08-2006 Herdenking Rengerspark. Dit keer o.l.v. Durk Lautenbach. 27-09-2006 meegedaan het Seniorenfestival in Surhuisterveen. Was een goed optreden. Gerrit Heeringa die in de zaal zat, heeft nog de mars Alte Kameraden gedirigeerd. Het gaat gelukkig goed met hem.
15-11-2006 Concert voor de Ouderen Politiebond Friesland in de Haske te Joure . Was een leuk en ongedwongen concert. In verband met de ziekte van Jouke Hoekstra heeft Gerrit Heeringa de leiding weer op zich genomen.
Van de leden van het eerste uur, zijn op moment van dit schrijven in 2007, nog vijf actief betrokken. Dirk Kroes (bas), Wypke de Jong (trombone), Harm Nicolai (bariton), Aukje Faber (sopraansax) en natuurlijk dirigent Gerrit Heeringa. Vanaf het begin heeft hij het orkest geleid en gevormd. Zijn kennis van de muziek weet hij als geen ander over te brengen op de muzikanten met heel veel geduld en begrip voor de grote verschillen in muzikale kwaliteiten. “Het geheel moet het doen’, is daarbij een uitgangspunt. Er zijn leden die bekennen dat ze in de veertig jaar ervoor bij hun eigen korps nog nooit zoveel geleerd hebben, en dat zegt wel wat. Heeringa heeft in Friesland meer dan vijftien korpsen onder zijn hoede gehad en was op dit moment behalve bij het FSO nog actief bij de brassband Advendo in Burum. In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn meer dan 200 optredens verzorgd en allemaal met positieve reacties van publiek en pers.

Zo komen we in het lustrumjaar 2007 terecht. 
10-01-2007 Concert in de Schakel voor de Anbo. Leuk en ongedwongen optreden. 28-03-2007 Concert in Steenwijk voor de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen die ontbonden werd. Volle zaal met enthousiast publiek. 14-04-2007 Concert in de Martinikerk in Sneek in samenwerking met de Harmonie 2002 en het koor De Evergreens. Leuk concert en spontaan publiek. 12-05-2007 ter afsluiting van het Spikerfestival in Bakkeveen is het fso uitgenodigd het afsluitingsconcert te verzorgen. Beetje een nauw podium, maar geweldig enthousiast publiek. 16-06-2007 Concert in Paesens Moddergat t.g.v. een reunie. 29-08-2007 medewerking lndie monument in het Rengerspark. Altijd een sfeervol gebeuren. 08-09-2007 Concert in Wommels.

Frans Aert  Burghgraef op euphonium

24-10-2007 Na een intense voorbereiding is het jubileumconcert aangebroken. Een bijna uitverkochte zaal. Diverse leden kregen een speldje omdat zij 25 jaar lid zijn van het FSO. Ook de 3 leden van de jubileumcommissie werden in het zonnetje gezet voor het vele werk dat zij verzet hebben. Frans-Aert Burghgraef dirigent van Soli Brass en een euphonium virtuoos speelde de sterren van de hemel en met zijn creatie van een bij ( zie foto) presteerde hij het onmogelijke. Ook de beide andere solisten lieten van zich horen. Al met al een mooie dag. Een mooie recensie in het Friesch Dagblad. De Leeuwarder Courant liet het weer eens afweten. Omrop Fryslân maakt opnamen van het optreden in de Lawei. Dat is al eens eerder gebeurd, maar deze opnamen zijn verdwenen. In de 25 jaar dat het orkest actief is, heeft het meer dan 200 concerten verzorgd. Vaste prik zijn de optredens voor de ANBO en het gedenken van de Indië gangers.
Ook buiten de provincie heeft het orkest successen geboekt zoals in Veenendaal, Vught, Arnhem en zelfs in de Doelen te Rotterdam. Bij de laatste repetitie vlak voor de vakantie zette Heeringa het stuk “Death of glory” op de lessenaar. “Ik hie ek “Over and out” kieze kind. Mar jo wolle de hope der yn halde” zegt hij nu. 31-10-2007 Een optreden verzorgd bij het Senioren festival in Surhuisterveen.
Gerrit Heeringa blijft t/m zijn 75ste verjaardag. Dat betekent, dat we in het jaar 2008 afscheid zullen nemen van de dirigent die ons een gezicht heeft gegeven binnen de Friese muziek (HaFaBra) wereld.

 

Zo beginnen we weer op 16-01-2008 ANBO- nieuwjaarsconcert in De Schakel te Leeuwarden.
03-04-08 deelname aan Frysk Fanfare Festival in de Rinkelbom te Heerenveen. Veel goede en muzikale momenten in uw optreden volgens Luuk Tuinstra en complimenten voor orkest, dirigent en programmakeuze. Muzikaal, goed stijlgevoel en het blijft altijd genuanceerd in begeleiding. Genieten dus, aldus dhr Joop van Dijk als jurylid.
05-04-08 Concert op uitnodiging van Rotary Dokkum (50-jarig jubileum) in De IJsherberg te Dokkum. 27-08-08 medewerking aan herdenkingsbijeenkomst Stichting lndie- Monument Friesland in Rengerspark te Leeuwarden.
28-08-08 concert i.h.k.v. dorpsfeest in feesttent te Berlikum.
05-10-08 optreden in Bos van Ypey bij expositie “Vijversburg ( helaas afgelast door slechte weersomstandigheden).
29-10-08 Deelname aan het 6e Noordelijk Senioren Festival in De Lantearne te Surhuisterveen.

Het geplande afscheidsconcert van Gerrit Heeringa is echter om verschillende redenen helaas niet doorgegaan.