Na het eerste lustrum

1988 Er zijn concerten in Britsum samen met De Nije Bazun (maar niet genoeg publiek), in de feesttent te Ryptsjerk (woonplaats van voorzitter Andele Zwager) en in St. Annaparochie in combinatie met een optreden van Lytse Teake. Verder in Burgum in De Pleats en in september een marsconcert voor het FRS in de Evenementenhal. De koeien worden er wel wat vrolijk van en beginnen te huppelen dus moest er zacht gespeeld warden. 
Op de dag van het 7e Muziekfestival Senioren Orkesten in Ede is er op de heenweg niet eens koffie te krijgen en de broodmaal­ tijd later op de dag voldoet ook lang niet aan de verwachtingen. Muzikaal wordt de dag wel een succes, want de avond wordt besloten door een optreden van het FSO en de beoordeling is zeer lovend: “Mooi beschaafd spel en fraai van klank. Fijn tempo en overwegend goede articulatie. Mooi expressief. Veel respect voor de uitvoering van deze moeilijke mars. Effectvol. Een mooi ensemble dat wederom een prima concert gaf”, aldus Peet van Bruggen. Teade Wouda kopt in de krant met: “Seniorenorkest uitblinker op festival in Ede.” Op het programma staan o.a. Einzug der Gladiatoren, Dichter und Bauer en The Stars and Stripes. In Meppel is het 3e Muziekfestival voor Noordelijke Seniorenor­kesten. De beoordeling is goed, maar de leden zijn zelf niet te­vreden over de prestatie. In Rutten is het publiek enthousiast na elk nummer. Hoogtepunten: Alte Kameraden, Dichter und Bauer, De Vogelkoopman, Posthoorngalop en Stars and Stripes. Verder wordt gespeeld na afloop van het concours van het KNF Friese Bond en er is een concert bij het afscheid van dokter Kerbert in Sibrandabuorren in de sporthal. 
1989 De eerste groepsfoto van het orkest voldoet niet aan de eisen en wordt in 1989 opnieuw  gemaakt en nu door een vakfotograaf. In dit jaar zijn diverse optredens in feesttenten, dorpshuizen, theaterzalen en kerken, verspreid over de gehele provincie Friesland. De plaatsen waar geconcerteerd werden, zijn :Harlingen, St. Jacobiparochie, Anjum, Surhuisterveen, Burdaard, Qpeinde, Drachten en Hallum. In juli gaan negen leden naar een gezamenlijke repetitie van seniorenleden uit het gehele land. Het concert onder leiding van H. van Lijnschoten is  zeer geslaagd en het heeft bewezen dat men een instrument niet te gauw aan de wilgen moet hangen.
Na de zomervakantie is de opkomst op de repetities matig, ondanks de wekelijkse repetitie voor een Festival in Zutphen. Er zijn concerten in Leeuwarden, Oosterbierurn en in St.Annaparochie samen met Excelsior. Verder nog een afsluitend optreden bij het concours van de Friese Bond in Drachten.
Het Nationale Festival in Zutphen kent een prima concert van het FSO met lovende kritieken. Op het programma a.a.: Twee Blinden van Toledo en Marinella, met staande ovaties. Maar daarna “keerden de omstandigheden”, want de koffiestop in Emmeloord wordt afgebeld, terwijl het wel is vastgelegd met het reisbureau. Dus richting huis zonder koffie.  Natuurlijk hebben we nog steeds veel jubilarissen, echtverenigin­gen, !eden die bedanken om gezondheidsredenen of erger, maar er komen ook steeds weer nieuwe leden bij. De cultuur verandert wat van ervaren in kritisch en vooruitstrevend.
1990 Op 17 januari wordt het orkest tijdens een repetitie gefilmd door studenten van de filmacademie, maar de film wordt nooit vertoond. Er zijn dit jaar tien optredens met wisselende belang­ stelling maar steeds goede recensies.
De optredens zijn in Garyp, Damwoude, Leeuwarden (indrukwekkend met een positief oordeel over het optreden in de pers), Bur­ daard, Groningen. Dit laatste optreden komt te vroeg voor sommige muziekstukken en er zijn problemen met de bus, want de pauken kunnen er niet in. H. de Haan gaat met aanhanger mee naar Groningen. Later gaat elke muzikant op eigen gelegenheid, al dan niet gezamenlijk, naar de concerten.
In oktober is het Nationaal Senioren Festival in Arnhem. Deze keer is de verzorging wel in orde, want het bestuur is er geweest om de afspraken te maken. Het optreden is echter beneden de maat, aldus de LC. De oorzaak was een verkeerde planning, waardoor men gehaast het podium op moest.
Verder zijn er concerten in Oosterbierum, Tzummarum en Anjum. In november wordt als afsluiting opgetreden bij het con­ cours van de KNF-Friese Bond. Jammer dat de punten van het concours van tevoren bekend warden gemaakt, waardoor veel toeschouwers de zaal verlaten. In december komt Sinterklaas op bezoek tijdens de repetitie.
1991 op de ledenvergadering op 13 februari wordt o.a. gesproken over punt c: ) Er zijn bezwaren tegen meedoen aan het landelijke festival in Doetinchem. Het is duur en de optredens warden steeds kor­ ter. Sommigen vinden de repetities belangrijker dan concerten.
Het wordt al zo gewoon. Doetinchem wordt echter wel aan­ genomen, want “de vrouw gaat mee en men is er weer eens uit”. Bovendien stimuleert het om te presteren. Alleen maar repeteren doet de spanning afnemen. Bovendien wil men revanche nemen voor het matige optreden van vorig jaar. Met 15 stemmen tegen besluit men toch deel te nemen. De radio-opname in juni van Omrop Fryslan gaatniet naar wens. Stemming en uitvoering zijn niet zoals Heeringa wenst. In Marssum is een concert in de feesttent met veel en tevreden publiek. In Doetinchem is een prima optreden en de warme maal­ tijd na afloop is ook prima. Jammer dat er weinig tijd is om veel andere verenigingen te beluisteren.
In Drachten wordt opgetreden bij de uitreiking van de nieuwe liederenbundel van Sierd de Boer, samen met de Provinciale Friese Jeugd Brassband (Dirk Lautenbach) en het Provinciale Friese Jeugd Harmonie Orkest (Piebe Bakker) .In  Ferwert wordt opgetreden bij het 40-jarig jubileumconcert van de Fedetatie van Muziekverenigingen Ferwerderadiel. Het optreden na- afloop van het concours van de KNF-Friese Bond ontvangt weer lovende · kritieken.
Op de eerste repetitie van december zijn er maar drie leden afwezig. Een score die lange tijd niet gehaald is. Het verloop van leden is weer groot. Het orkest telt aan het eind van dit jaar 81 leden, acht nieuwe leden, vijf vertrekkende leden, drie aspirant-leden.
1992 Men gaat niet naar het Seniorenfestival in Leiden. Het is financieel niet verantwoord vanwege het eigen lustrumconcert in okto­ber. De contributie gaat omhoog naar f 12;00 per maand,
Sommige leden willen het orkest op een hoger peil brengen.. Heeringa geeft aan dat iedereen zijn best doet en dat is dan het maximaal haalbare. Leden moeten een stapje terug willen doen als ze de partij niet meer kunnen spelen en de pauzes duren te lang. Is het zaak om een belletje te laten gaan? Of tromgeroffel?
Er zijn concerten in St. Jacobiparochie, Britsum (Titia Haarsma verzorgt de presentatie op uitstekende wijze), Burdaard en in Franeker op de Brede Plaats tijdens de Agrarische Dagen. Op het programma van het tweede lustrumconcert staat o.a. De Fremerberg, uitgevoerd samen met een jongenskoor. Lovende woorden, veel gasten. De KNF-Friese Bond biedt het muziekstuk De Kalief van Bagdad aan en het NFCM kwam met de Carnaval Ouverture. Eerder dat jaar had het FSO al “The Reviewer” (oftewel “De Recensent”) aangeboden gekregen door Teade Wouda. Ondertitel: dedicated   to Teade Wouda. 
Er wordt niet deelgenomen aan het Seniorenfestival en nu wordt er in november een gezellige avond georganiseerd in Old ,Dutch in Zwaagwesteinde. 
In november is er nog een afsluitend optreden op het concours van de KNF-Friese Bond. Succesnummers: Carnaval ouverture en De Kalief van Bagdad. Het orkest telt eind van dit jaar 85′ leden: vier vertrokken; zes nieuwe leden en een aspirant lid.
In deze periode van vijf jaar worden 46 optredens verzorgd