Gerrit Heeringa

Geboren in 1933 in IJlst wordt Gerrit Heeringa lid van de plaat­selijke muziekvereniging Con­cordia. Hij studeert aan het mu­zieklyceum in Zwolle en krijgt zijn eerste lessen van Bob Oltmans, eerste hoornist van de Groningse Orkestvereniging en van Adriaan ” van Woudenberg, hoornist van het Concertgebouworkest. Na zijn studie is hij meer dan 25 jaar hoornist bij het Frysk Orkest.

Vanwege zijn grote verdiensten voor het Friese muziekleven ontvangt Gerrit Heeringa in 1999 de Muzyk Maskelyn trofee van Omrop Fryslân, maar een volledig overzicht van de korpsen die hij onder zijn hoede heeft gehad ontbreekt helaas.

Na zijn aanstelling bij het Frysk Orkest begint Heeringa als diri­gent van Concordia in IJlst. Spoedig daarna volgen Excelsior in Burgwerd en Harmonie in Pingjum. Vervolgens komen Concordia in Gauw en Aurora in St. Jacobiparochie aan de beurt om ken­nis te maken met een gedreven dirigent. Korte periodes is hij nog dirigent bij Studio in Stiens en OKK in Kimswerd. In 1965 komt Ons Genoegen uit Marssum hem vragen om daar dirigent te warden. Alle korpsen kunnen steeds ingeruild worden, maar niet Harmo­nie uit Pingjum, want dat is volgens zijn eigen zeggen altijd zijn favoriet geweest.
In de jaren 70 naar Oranje in Bolsward en daarna zijn eerste har­monie vereniging, de Leeuwarder Politie Muziekvereniging. Ver­volgens benoemd bij Eendracht Maakt Macht in Oudega (W) en Concordia in Balk. Daarna nog zeven prachtige jaren bij Joost Wiersma uit Eestrum. In 1982 begint hij aan zijn avontuur met het FSO in Fryslân en daar komt later nog de brassband Advendo uit Burum bij.
Gerrit Heeringa is zeer succesvol geweest op heel veel con­coursen en behaalt op het Wereld Muziek Concours vier keer een eerste prijs. Hij wint vele prijzen op festivals en treedt op met lokale grootheden bij Omrop Fryslân , maar ook met solisten als Jan Vayne en Louis van Dijk bij de NCRV en de VARA. Na een radiowedstrijd voor muziekkorpsen ontvangt Gerrit Heeringa een prachtige brief van componist Gerard Boedijn met daarin o.a. het volgende fragment: “Mijn bijzondere compliment voor de zeer stijlvolle interpretatie van mijn Rococo suite. Zo perfect heb ik deze suite door een amateur-korps nog nooit eerder horen uitvoeren; zo muzikaal en zo puntgaaf”.
De muzikale  kwaliteiten van Heeringa hebben op het FSO een enorme invloed gehad. De grootste fanfare van Fryslân is mede daardoor één van de bekendste geworden. 

29 oktober 2002

Dinsdagavond heeft burgemeester Lycklema van de Gemeente Achtkarspelen een lintje uitgereikt aan dirigent Gerrit Heeringa in De Lawei in Drachten. Heeringa kreeg deze onderscheiding omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele leven in Friesland. Ter gelegenheid van het 20-jarige jubileum heeft het bestuur van het Orkest besloten hun dirigent voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding